KURULUŞUMUZUN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


POLGAZ A.Ş. Vizyon ve Stratejimize uygun olarak belirlediğimiz, yürüttüğümüz tüm süreçlerde, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk kriterlerini dikkate alarak, ISO/IEC 50001 Enerji yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışmaları desteklemektedir.

Kuruluşumuz, Enerji maliyeti ve tüketimlerinde oluşabilecek artış nedeniyle süreçlerin aksamasını engellemek için; enerji maliyetlerini düşürecek, verimliliği arttıracak projeler ve yöntemler kullanarak, bu hedefler doğrultusunda gerekliliklere uygun çalışmalar yürütmektedir.

Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Enerji Yönetim Sistemi, tüm süreçlerin enerji performansı tasarruf ve verimliliği üzerine kuruludur, Enerji Yönetim Sistemi tüm çalışanları kapsamaktadır.

POLGAZ A.Ş. bu taahhüdünü yerine getirmek için;

Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,

Faaliyetlerinde enerji verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı. Yönetimin kaynak desteği ile hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlere adapte etmeyi, bireysel ve bölüm bazlı başarıları takip ederek ve ödüllendirmeyi, Proses, tesis, ekipman ve hizmetlerin enerji verimlilik esasına göre tasarlanması ve satın alınmasını destekleyen bilgilerin kullanılabilirliğini sağlamayı,

Personeli enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi, gerekli gördüğü durumlarda, Akademik ve Profesyonel destek almayı ve enerji tasarrufu girişimlerinde devlet kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ortaklıklar kurmayı,

Tedarikçilerimizin üretimlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve

Yukarıda bahsedilen Enerji Yönetim Sistemi Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek gerekirse gelişmeler ışığında güncellemeyi,

TAAHHÜT EDERİZ.