KURULUŞUMUZUN ÇEVRE POLİTİKASI

Doğalgaz dağıtım, pazarlama ve ticaret işleri ve hizmetleri kapsamında ;

Kuruluşumuzda, entegre olarak uygulanan yönetim sistemleri çerçevesinde;

Çevre ile ilgili yapılan çalışma ve uygulamaların,

Müşteri şartname ve sözleşmelerine,

Müşteri istek ve şikayetlerine,

Çevre / Çevreyi etkileyen unsurlarla ilgili mevzuat, yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütülmesi temel esastır.

Kuruluşumuz;

Ürün ve hizmet gerçekleştirme proses ve faaliyetlerinin tüm aşamalarını çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelişme içinde gerçekleştirmeyi temel ilke olarak hedeflemiştir. Müşterilerimize sunduğu ürün ve hizmet proseslerindeki çevreye ait belirleyici rol üstlenen süreçlerin;

Performans göstergelerini dikkate alarak,

Ölçülebilir amaç ve hedeflerini izleyen ,

Periyodik olarak gözden geçirilmek suretiyle sürekli geliştirilmesini sağlayan,

Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyeti sürekli olarak canlı tutan, bir çevre yönetim sistemi oluşturmuştur.

Kuruluşumuz;
Sürdürülebilir başarı için, çevre ve çevreyi etkileyen yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygulamakta ve güncel durumlarını izlemektedir.

Kuruluşumuz;
Bu politika ile,
Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yapacağı uygulama ve çalışmalarını ,
Üst yönetim olarak taahhütlerini, kamuoyuna ve ilgili tarafların bilgisine sunmaktadır.